Ga naar hoofdinhoud

Voor Floris Comfort is uw privacy van groot belang.

Als u contact opneemt met Floris Comfort dan worden een aantal persoonlijke gegevens van u geregistreerd. Die gegevens gebruiken wij om uw aanvragen en onze diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming en wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor het uitoefenen van onze diensten aan u, mits wij wettelijk verplicht worden anders te handelen. Uw gegevens worden bewaard totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten.

Voor de aanvragen die u bij ons indient (telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het contactformulier op onze website) en voor de diensten die wij aan u verlenen, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Deze persoonlijke gegevens worden in ons bestand opgenomen waar onbevoegden geen toegang toe hebben.

Als klant heeft u het recht om uw gegevens in te zien. U kunt derhalve schriftelijk of per e-mail opvragen welke gegevens wij van u hebben. Vermeld in uw schriftelijk verzoek uw naam, adres en telefoonnummer en richt die aan:

Floris Comfort
Handelsstraat 4
1704 AB Heerhugowaard
info@floris-comfort.nl

Als u vindt dat wij uw gegevens niet op de juiste manier verwerken, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.